Gegevensbeschermingsverklaring

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij latere verwerkingen niet anders is bepaald.
“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server log bestanden.
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (server log files). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de probleemloze werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon is niet mogelijk.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier .
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA .
Wij gebruiken op onze website de service reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Het doel van de query is te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het “Privacy Shield”. Google neemt deel aan het “Privacy Shield” en heeft zich aan de vereisten onderworpen. Door op de vraag te drukken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid kunt u vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om een analyse van het surfgedrag van onze sitebezoekers mogelijk te maken.

De verwerking vindt plaats op grond van § 15 (3) TMG alsmede Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is derhalve niet meer mogelijk. De gegevens zullen niet samen met andere persoonsgegevens van u worden opgeslagen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen uw internetbrowser, kunt u voorkomen dat het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die het bevat. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in de belangrijkste browsers, kunt u vinden door op de onderstaande links te klikken:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics.
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie..
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om het verzamelen door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u hier klikt, wordt de afmeldingscookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van Facebook Plug-ins.
Deze website maakt gebruik van de plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook” ). Als u pagina’s van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser daarvan in kennis te stellen. Hiermee wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de “Vind ik leuk”-knop, indienen van een commentaar) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen of het laden van Facebook-plug-ins op onze pagina’s blokkeren met behulp van een “Facebook-blocker”.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van de Google “+1” knop.
Op deze website wordt de “+1”-knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (hierna “Google”) gebruikt. Als u een pagina van onze website oproept die is voorzien van de “+1”-knop, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google in de VS en wordt de knop op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Hierbij wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht, doorgegeven aan de server van Google. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent bij Google Plus. Een transmissie vindt ook plaats voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. De “+1”-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken aan het internet te registreren. Google registreert bij het weergeven van een “+1”-knop niet permanent uw browsergeschiedenis en evalueert uw bezoek aan een pagina met een “+1”-knop ook niet op andere wijze. Google slaat gegevens over uw bezoek ongeveer twee weken op voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL’s en worden niet aan ons doorgegeven. Bovendien, als u lid bent van Google Plus en ingelogd bent bij Google Plus op het moment dat u de plug-in gebruikt, zal de verzamelde informatie over uw sitebezoek worden gekoppeld aan uw Google Plus-account en worden bekendgemaakt aan andere gebruikers. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende plug-ins van Google, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld, doorgegeven aan Google en opgeslagen. U kunt een overzicht van de verschillende soorten Google plug-ins hier zien: https://developers.google.com/+/web/.

Als u uw profiel in de instellingen van Google Plus openbaar hebt gemaakt, kunnen uw ‘+1’s’ door Google worden weergegeven als meldingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en in advertenties op het web. Als u niet wilt dat Google de verzamelde informatie direct aan uw Google Plus-profiel toevoegt, moet u zich bij Google Plus uitloggen voordat u onze website bezoekt.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

U hebt ook de mogelijkheid om door het installeren van geschikte add-ons in uw browser het laden van Google plug-ins te voorkomen.

Gebruik van de XING Deelknop.
De “XING Share button” wordt op deze website gebruikt. Wanneer u deze pagina oproept, wordt via uw browser kortstondig een verbinding met servers van XING AG (“XING”) tot stand gebracht, waarmee de functies van de “XING Share Button” (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) ter beschikking worden gesteld. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze pagina oproept. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de “XING Share Button”. U kunt de meest recente informatie over de bescherming van persoonsgegevens vinden op de “XING Share-knop” en aanvullende informatie op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Gebruik van Instagram plug-ins.
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de onlinedienst Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC. van 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”).
Wanneer u pagina’s van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Instagram en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser daarvan in kennis te stellen. Hiermee wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht, doorgegeven aan de servers van Instagram.
Als u bent ingelogd op Instagram, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de knop “Instagram”) wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Instagram-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Instagram uitloggen of het laden van de Instagram-plug-in op onze website blokkeren met behulp van een add-on, bijvoorbeeld de scriptblocker “NoScript” (noscript.net) voor uw browser.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, over uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388.

Gebruik van YouTube.
Wij gebruiken de YouTube video embedding functie van YouTube LLC op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; “YouTube”).
YouTube is een bedrijf dat verbonden is aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) verbonden onderneming.
De functie toont video’s die bij YouTube zijn gedeponeerd in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Als gevolg daarvan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over die video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
Gebruik van GoogleMaps.
Wij gebruiken op onze website de functie om GoogleMaps-kaarten van Google Inc. in te sluiten. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk.
Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de pagina’s waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google kunt u vinden in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om in het Privacy Center uw instellingen te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid beschikbaar.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Om dit te doen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, ten volle kunt benutten.

.
Duur van opslag.
Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene.
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten overeenkomstig art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, recht op rechtzetting, recht op schrapping, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing, in overeenstemming met Art. 21 (1) DSGVO.

Neem contact met ons op als u wilt. Contactgegevens vindt u in ons impressum.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit.
Overeenkomstig artikel 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.