Akademia Antlántika AGB

Naar de registratie:

U kunt zich telefonisch, informeel per E mail, per fax of per post inschrijven. Ons adres is:

Academia Atlántika
Herkenkrug 1
22359 Hamburg
Duitsland
Tel: +49 (0) 40 47 75 87

Fax: +49 (0) 40 46 58 85
E-mail:
spanisch@atlantika.net

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u onmiddellijk een boekingsbevestiging per e-mail met gedetailleerde informatie over o.a. de transfer en het ontmoetingspunt.

In deze bevestiging vragen wij u om binnen 2 weken een aanbetaling van 10% van het cursusgeld, maar niet meer dan 250,– Euro, over te maken op een Duitse bankrekening. Het resterende bedrag dient binnen de eerste week op de cursuslocatie te worden betaald. Bankkosten die uit de overschrijving kunnen voortvloeien, zijn ten laste van de cliënt. “Langetermijnboekers” (cursusduur langer dan 4 weken) betalen het resterende bedrag voor de eerste 4 cursusweken ook binnen de eerste cursusweek op de cursuslocatie. Het resterende cursusgeld kan dan gespreid per week worden betaald, nadat de lessen hebben plaatsgevonden.

Contractuele voorwaarden

.
Aanwijzing:

Als een deelnemer zich binnen 4 weken na aanvang van de taalcursus terugtrekt, blijft het voorschot behouden. In geval van een eerdere annulering wordt alleen een bedrag van 15,- Euro in rekening gebracht. De reiziger behoudt zich het recht voor om lagere of geen kosten te bewijzen.

Disclaimer:

Academia Atlántika is aansprakelijk voor schade, niet zijnde lichamelijk letsel, tot een bedrag van driemaal de reissom, voor zover een schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid is veroorzaakt.